Zapomenutá řemesla

Tato aktivita sdružuje lidi zapálené pro ruční řemesla, jejichž trendem je postupné vytrácení se. Přestává se projevovat zájem u mladých lidí o tento druh využívání volného času. Nejde jen o uspokojení a radost z díla, ale i o prevenci proti vznikajícím častým psychickým poruchám. Jedná se o ergoterapii, kterou občas využívají i klienti Centra duševního zdraví. Tato

aktivita probíhá každý pátek vždy od 16:30 do 18:30 hod.

Kontakt: 605 530 173