Sharing club

Aktivní lidé z různých profesí navštěvují žáky během volné vyučovací hodiny a věnují se jim dle svých možností a profese. Formou dialogu a různých ukázek se tak děti školního věku mohou přímo dotknout určité profese,        o které ani mnohdy nevědí, že existuje. Učí se jak prakticky a vhodně využít svůj volný čas. Dochází k mezigeneračnímu setkávání, které je vzájemným obohacením.

Kontakt: 736 448 721

© 2020 by Dialog a generační soužití, z.s.