Sharing club

Aktivní lidé z různých profesí navštěvují žáky během volné vyučovací hodiny a věnují se jim dle svých možností a profese. Formou dialogu a různých ukázek se tak děti školního věku mohou přímo dotknout určité profese,        o které ani mnohdy nevědí, že existuje. Současně se motivují, jak prakticky a vhodně využít svůj volný čas. Dochází k mezigeneračnímu setkávání, které je vzájemným obohacením pro žáky i hosty.

Vzhledem ke stále měnícím se omezením pramenícím z výskytu onemocnění covid- 19 je tato aktivita realizována rovněž v prostorách spolku nebo také online.