Setkávání a sdílení

Smyslem aktivity je podpořit život a soudržnost komunity. Dílčím cílem je rozvíjet u členů komunity komunikační dovednosti, vyjednávání, týmové řešení problému apod. Tyto dovednosti jsou často vyžadovány na mnoha pracovních pozicích, proto společná setkávání a rozvíjení těchto dovedností vede ke zvyšování možností účastníků na trhu práce. V prostorách spolku se setkávají jednak účastníci jednotlivých aktivit Projektu a jednak i další rozmanité skupiny osob. Nyní v době pandemie probíhá v prostorách spolku hlídání dětí zaměstnanců Charity Vyškov.

Kontakt: 776 048 505

© 2020 by Dialog a generační soužití, z.s.