© 2019 by Dialog a generační soužití, z.s.

Setkávání a sdílení

Smyslem aktivity je podpořit život a soudržnost komunity. Dílčím cílem je rozvíjet u členů komunity komunikační dovednosti, vyjednávání, týmové řešení problému apod. Tyto dovednosti jsou často vyžadovány na mnoha pracovních pozicích, proto společná setkávání a rozvíjení těchto dovedností vede ke zvyšování ceny člověka na trhu práce.