Setkávání a sdílení

Smyslem aktivity je podpořit život a soudržnost komunity. Dílčím cílem je rozvíjet u členů komunity komunikační dovednosti, vyjednávání, týmové řešení problému apod. Tyto dovednosti jsou často vyžadovány na mnoha pracovních pozicích, proto společná setkávání a rozvíjení těchto dovedností vede ke zvyšování možností účastníků na trhu práce. V prostorách spolku se setkávají účastníci jednotlivých aktivit Projektu i další rozmanité skupiny osob. 

Kontakt: 776 048 505