© 2019 by Dialog a generační soužití, z.s.

Pomoc s IT

V této aktivitě jsou lidé (např. především v předdůchodovém věku či maminky na rodičovské dovolené) seznamováni s informačními technologiemi. Je zde vysvětleno, jak pracovat s MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a internetem, jak si založit emailovou adresu a komunikovat na sociálních sítích. Zároveň jsou také seznamování s nebezpečími spojenými s užíváním těchto technologií. Tímto se také zvyšuje šance na trhu práce pro každého účastníka.

Jde o celoroční činnost, dle zájmu klientů.