Klub DIOGENES

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009651

Podporováno MPSV

V rámci Projektu klubu Diogenes probíhají po celý rok tyto aktivity:

  • Dialogfest

  • Babičko, povídej pohádku

  • Sharing club

  • Doučování dětí

  • Gentleman club

  • Zapomenutá řemesla

  • Předáváme tradice našim dětem

  • Pomoc s IT

  • Setkávání a sdílení

eu logo a mpsv_edited.jpg