Diogenes Gentleman club

Tento club je pro všechny muže, zvláště předdůchodového a důchodového věku, a je určen k vzájemnému sdílení, upevňování nových přátelských vztahů i společným aktivitám.

Muži tráví společně čas při různých výjezdních akcích a pořádají různé besedy, přednášky a akce pro veřejnost. Společné schůzky probíhají minimálně 2x v měsíci. 

Kontakt: Mgr. Miloš Nevřala 723 002 960

Přestože letošní rok příliš nepřál mezigeneračním aktivitám, několik se nám jich přece jen podařilo uskutečnit. Tou poslední v letošním roce bylo vánoční překvapení pro klienty Domova pro seniory na Polní 1 ve Vyškově. Letošní rok pro ně byl velmi náročný, neboť dlouhodobá izolace od svých blízkých z důvodu zamezení možné nákazy přinesla mnohým babičkám a dědečkům velké strádání na duši, které často bývá horší než strádání fyzické.  

Myšlenka vznikla mezi členy našeho Diogenes gentleman clubu, jež sdružuje muže staršího ale i mladšího věku, kteří chtějí svůj volný čas aktivně vyplnit. A jejich nápad se nám podařilo uvést ve skutek.

Oslovili jsme mateřskou školku v Nezamyslicích, která s námi hned ochotně začala spolupracovat. Nakoupili jsme materiál k výrobě dárečků pro klienty, část materiálu pocházela přímo od MŠ Nezamyslice. Děti spolu s paními učitelkami a dalšími pracovníky školky vyrobily 160 kusů různých andílků, oveček a dalších drobnůstek tak, aby mohl být obdarován každý klient zvlášť.

Také byla zhotovena spousta krásných originálních přáníček, jež byla určena nejen pro klienty ale také pro pracovníky Domova pro seniory. Na ty obzvlášť jsme mysleli, protože v době dokončování našich výrobků se v Domově objevila nová nákaza virem SARS-CoV-2 a některá oddělení se musela celá zavřít a jít znovu do karantény. A právě zaměstnancům patří náš velký obdiv za jejich nasazení, když musí v oslabených počtech a ochranných pomůckách zabezpečit každodenní chod tohoto zařízení.

Aby děti ve školce věděly, pro koho jsou jejich dárečky určeny, vytvořili jsme pro ně hudební přání s vánočním motivem, které speciálně pro ně nahrála a nazpívala naše dlouholetá spolupracovnice spolku se svým synem. Součástí této nahrávky byla prezentace fotografií z jiné letošní naší aktivity s klienty tohoto zařízení. Děti tak mohly vidět, komu jejich dárky poputují. Podobné hudební jsme vytvořili i pro klienty Domova pro seniory. Avšak na fotkách byly v tomto případě děti, jak pro ně vyrábí dárečky.

Naši gentlemani se chopili výroby betlému a jeho hlavních postav. Dárečky a přáníčka od dětí a betlém od gentlemanů jsme pak převezli do Domova pro seniory, aby prošel dezinfekčním procesem než se dostane k jednotlivým klientům.

Všem těmto babičkám a dědečkům přejeme, ať jsou neustále obklopeni něhou a láskyplnou pozorností, a těm, kteří jsou jim nablízku, přejeme dostatek trpělivosti, času a lásky ve vzájemné komunikaci.