© 2019 by Dialog a generační soužití, z.s.

Gentleman club

Tento club je organizován a vede muže, zvláště předdůchodového věku,          k vzájemnému sdílení, upevňování nových přátelských vztahů i společným aktivitám, které je motivují k aktivnímu, plnohodnotnému prožívání života.

Tráví společně čas při různých výjezdních akcích, např. návštěvy Technického muzea, či leteckého dne. Pořádají různé tématické přednášky Toyota show aj.