Diogenes Gentleman club

Tento club je organizován a vede muže, zvláště předdůchodového věku,          k vzájemnému sdílení, upevňování nových přátelských vztahů i společným aktivitám, které je motivují k aktivnímu, plnohodnotnému prožívání života.

Tráví společně čas při různých výjezdních akcích, např. návštěvy Technického muzea, či leteckého dne. Pořádají různé besedy, přednášky a akce pro veřejnost aj. Společné schůzky probíhají  minimálně 2x v měsíci. Nyní v době pandemie členové DGC  založili fb skupinu "Zprávy z lahve", která je určena pro všechny "účastníky karantény", ke sdílení svých příspěvků k jednotlivým výzvám, které se periodicky obměňují.

Kontakt: 733 742 021

© 2020 by Dialog a generační soužití, z.s.