© 2019 by Dialog a generační soužití, z.s.

Účastí na aktivitách a projektech klubu spolku Diogenes účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) v platném znění od 25.5.2018.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý uživatel právo:

 

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje organizace.

  • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • údaje nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat výmaz sdělených osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.