© 2019 by Dialog a generační soužití, z.s.

Doučování dětí

V této aktivitě probíhá doučování dětí školního věku podle potřeb rodin. O děti se starají pracovníci spolku, lidé předdůchodového věku i pedagogičtí pracovníci. Cílem aktivity je zlepšení školního prospěchu dítěte. Snaha je také o zlepšení dialogu mezi rodiči a dětmi a zapojení celé rodiny do přípravy dítěte na další vyučování.