Dialogfest

Jde o kulturně vzdělávací aktivitu, na které se podílejí ve velké míře dobrovolníci napříč všemi generacemi, mnohdy i celé rodiny.  Vyvrcholením této aktivity je veřejný program pro širokou veřejnost. Součástí je malý veletrh neziskových organizací. Cílem je stmelit různé generace při jedné činnosti a podpořit vzájemný dialog mezi generacemi i ve společnosti.

Kontakt: 776048505