© 2020 by Dialog a generační soužití, z.s.

 

O spolku

Co o nás víte i nevíte

O nás

Dialog a generační soužití, z.s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem podpory zdravého fungování rodin, posilování rodinných vztahů a kompetencí, vytváření podmínek pro zlepšení mezigeneračního dialog a soužití, podpory aktivního a důstojného stárnutí.

Naše cíle

podporovat zdravé fungování rodin a pomáhat neúplným rodinám

podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a vícegenerační rodiny

podporovat zdravý životní styl seniorů a usilovat o jejich maximální soběstačnost

vytvářet prostor a aktivity pro vzájemné setkávání rodin, resp. jejich jednotlivých členů a další...

Naše činnosti

dobrovolnické aktivity

poradenství rodinám

organizace volnočasových programů pro celé rodiny

mezigenerační setkávání (v rodinách, při práci s dětmi, v knihovnách, v nemocnicích, domovech pro seniory a tak dále)

pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí

osvětová činnost

propagace výšše uvedených aktivit a publikační činnost

 

Naše aktivity

Projekt: Klub Diogenes

Registrační číslo:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009651

Podporováno MPSV

Dialogfest

Babičko, povídej pohádku

Sharing club

Doučování dětí

Diogenes Gentleman club

Zapomenutá řemesla

Předáváme tradice našim dětem

Pomoc s IT

Setkávání a sdílení

DSCF0566_edited.jpg
DSCF0565_edited.jpg
DSCF0564_edited.jpg
Babičko, povídej pohádku 3.jpg
Babičko, povídej pohádku 2.jpg
Sharing club 1.jpg
Sharing%20club%202_edited.jpg
Sharing club 3.JPG
Doučování 1.JPG
Doučování 2.jpg
Doučování 3.jpg
Setkání ve spolku.jpg
16300199_400889580259607_802167363620998
Domov důchodců.jpg
22218578_1475371309220112_32947020808583
22219661_1475371772553399_56136843298270
22339554_1475371559220087_56226788783861
Předáváme tradice 1.jpg
Předáváme tradice 2.jpg
Předáváme tradice 3.jpg
Pomoc s IT 1.JPG
Pomoc s IT 2.jpg
Pomoc%20s%20IT%203_edited.jpg
Setkávání a sdílení 1.jpg
Setkávání a sdílení 2.JPG
Setkávání a sdílení 3.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
Babičko, povídej pohádku 1.jpg

Náš tým

předsedkyně:

Marie Svobodová

místopředsedkyně: 

Petra Pospíšilová

koordinátorka aktivit:

Magdalena Veselá

koordinátorka aktivit:

Ludmila Štěpánková

 
 

Podporují nás

Zvláštní poděkování patří Vladimíru Kudličkovi z Topolan

 

Kontaktujte nás

Kontaktní místo:

Kostelní 406/2 Vyškov 682 01

email: diogenesvyskov@gmail.com

mobil: +420 773 788 844

IČ: 04709578

č.ú.: 273738908/0300

  • Facebook
  • YouTube